Privacy Disclaimer

Uw privacy is voor Uitvaartvereniging Nieuwlande en Omstreken van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij de website https://www.uitvaartnieuwlande.nl/ allemaal doen met informatie die we over u te weten komen.

Als u vragen hebt, of wilt weten wat we precies van u bijhouden, neem dan contact op met Uitvaartvereniging Nieuwlande en Omstreken.

Contactformulier en Nieuwsbrief
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen.

Hiervoor gebruiken wij uw geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, naw-gegevens en geslacht. Deze hebben wij nodig vanwege het lidmaatschap die we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie totdat we een opzeggenig van u hebben ontvangen.

U krijgt onze nieuwsbrief. Hierin leest u nieuwtjes, tips en informatie over onze verenging en diensten. Dit is geen abonnement, maar word u gratis 1 keer per jaar toegezonden.

Uw e-mailadres wordt alleen met gebruikt voor correspondentie met u . Deze gegevens worden bewaard totdat u het lidmaatschap opzegt.

Wij sturen u geen reclame over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten.

Wij sturen u alleen 1 keer per jaar onze nieuwsbrief, dit doen wij per post.

Contact uitwisseling gebeurt op verzoek:

• per e-mail
• per telefoon
• website contactformulier

Advertenties
Onze website vertoont geen advertenties. Wel doorverwijzingen naar andere website’s . Hierbij houden we geen persoonsgegevens bij, we komen dus ook niet te weten of u deze leuk vindt.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de hierboven genoemde partners, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf).

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om uw privacy te beschermen, nemen wij de volgende maatregelen:

• De gegevens worden na ontvangst opgeslagen in een apart, afgeschermd systeem

Functionaris voor gegevensbescherming
Wij hebben een zogeheten functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Deze persoon is verantwoordelijk voor de privacy binnen onze organisatie. Onze functionaris voor gegevensbescherming heet Dirk Meijer en is bereikbaar per e-mail op dirkmeijer@home.nl en per telefoon op 0524-291102 voor al uw vragen en verzoeken.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer onze website wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

Privacyverklaring
U hebt de volgende rechten:
• uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
• inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
• het laten corrigeren van fouten
• het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
• intrekken van toestemming
• bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Uitvaartvereniging Nieuwlande en Omstreken
P/a. Elslaan 19
7917PH Nieuwlande
penningmeester@uitvaartnieuwlande.nl
Tel (0524) 29 11 02

Neem contact met ons op

Goed voorbereid op een passend afscheid

Begraafplaatsen

Een laatste rustplaats wordt veelal gekozen op basis van geboorte- en woonplaats. Natuurlijk kan er ook een andere goede reden zijn om te kiezen voor een specifieke begraafplaats. In de regio Hoogeveen / Coevorden kennen we diverse begraafplaatsen. Wenst u een koop- of een huurgraf?

Laatste wilsbeschikking

Een uitvaart op de manier zoals u dat wenst? Met behulp van een laatste wilsbeschikking wordt u in de gelegenheid gesteld om wensen rondom uw overlijden vast te leggen. Heeft u specifieke uitvaartwensen? Mogelijkheden zijn uiteenlopend. Heeft u vragen? Wij helpen u graag.

Aula

Een overledene kan zowel thuis als in een aula worden opgebaard. Veel plaatsen beschikken over aula / opbaarruimte. In Nieuwlande bevindt zich de aula naast de Hervormde kerk. Wij informeren u graag over de mogelijkheden rondom het opbaren van uw dierbare.

Aangesloten bij

Uitvaartvereniging Nieuwlande e.o. is aangesloten bij de bond van uitvaartverenigingen provincie Drenthe. Op hun website kunt u veel antwoorden vinden op veelgestelde vragen rondom een uitvaart. Heeft u een specifieke vraag of opmerking? Ook wij zijn u graag van dienst.

Een schouder in moeilijke tijden

Bij het regelen van een uitvaart komt veel kijken. In een korte tijd moeten veel zaken geregeld worden. We kunnen ons voorstellen dat u over bepaalde zaken nog niet eerder heeft nagedacht. Om deze reden willen wij graag naast u staan. Bij uitvaartvereniging Nieuwlande en omstreken is uw uitvaart in goede handen. Onze vereniging wordt ondersteund door professionele uitvaartverzorgers die precies weten wat er moet gebeuren. Samen gaan zij met u op weg naar een passend afscheid, op een manier zoals uw dierbare dat gewenst zou hebben.

Uitvaartvereniging Nieuwlande en omstreken
Het bestuur

Contactgegevens